Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
  2. Tên nhiệm vụ, mã số

Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

 Mã số:  KHCN/14-19/X05

Thuộc: Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng  Tây Nam Bộ

  1. Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng chiến lược và đề xuất hệ giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến 2020, tầm nhìn 2035.

Mục tiêu cụ thể

+  Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 1986-2015; làm rõ nhu cầu về nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao đối với phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2035.

+  Xây dựng luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ phát triển bền vững cho vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2035.

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Bao-cao-ket-qua-tu-danh-gia-wb-VASS-và-CTTNB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *