Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2017 (đợt 2)

admin 10 Tháng Mười, 2017

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017. 

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ (VPCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nêu trên (danh mục kèm theo) theo phương thức và kế hoạch thực hiện như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ KH&CN về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, được đăng tải  trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://www.most.gov.vn và website của Chương trình Tây Nam Bộ: http://www.cttnb.org.vn. Hồ sơ bao gồm:

– 01 bản gốc (có dấu, chữ ký trực tiếp và bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ);

– 11 bản sao;

– 01 bản điện tử của hồ sơ trên đĩa quang.

3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.

4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, Phòng 301, Lầu 2, Dãy nhà B2, Đại học Bách Khoa, Số 268, Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 3863 5580. Email: vanphongcttnb@gmail.com

5. Thời gian nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến VPCT. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết 16h00 ngày 22 tháng 9 năm 2017. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

6. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ: 16h30 thứ 6, ngày 22/9/2017 tại Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ, phòng 301, lầu 2, Dãy nhà B2, Trường Đại học Bách khoa, số 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. HCM.

Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Minh ( Đã ký)

TẢI VỀ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Thong bao CT TNB

Quyết định 892-DHQG ngay 14-8-2017

Biểu mẫu: https://drive.google.com/drive/folders/0BwizZp9H9htvdDVMd0IwUmJSdEk

  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top