Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

admin 13 Tháng Chín, 2018

Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Theo đó, hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

Đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn hay không, lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp lựa chọn áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi thì không cần giải trình lý do áp dụng; trường hợp áp dụng đấu thầu quốc tế thì cần giải trình lý do áp dụng đấu thầu quốc tế.

Các hình thức cụ thể gồm:

– Đấu thầu rộng rãi.

– Đấu thầu hạn chế.

– Chỉ định thầu.

– Chào hàng cạnh tranh.

– Mua sắm trực tiếp.

– Tự thực hiện.

– Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

– Tham gia thực hiện của cộng đồng.

Nghiêm cấm việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo Luật đấu thầu 2013.

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và thay thế Thông tư 02/2009/TT-BKH .

Đính kèm

  • 1023962
    Hôm nay : 18
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023962
  • Top