Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

admin 13 Tháng Chín, 2018

Đính kèm

  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top