Chuyên mục: ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

23-10-2018

Thông tin chung về nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, mã số Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ  Mã số:  KHCN/14-19/X05 Thuộc: Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng  Tây Nam […]

Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng Sông Cửu Long”

05-09-2018

Đính kèm 09. BC tu danh gia – thay Trung – TT Dia Tin hoc (224 kB)

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Nghiên cứu luận cứ khoa học và đề xuất hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa đặc khu kinh tế Phú Quốc (Mã số: TNB.ĐT/14-19/X08)

15-08-2018

Thông tin chung về nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, mã số: Tên đề tài: Nghiên cứu luận cứ khoa học và đề xuất hệ giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa đặc khu kinh tế Phú Quốc Mã số:TNB.ĐT/14-19/X08 Thuộc: Chương trình Tây Nam bộ Hợp đồng số: 08/2015/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/X08 Mục tiêu nhiệm vụ: – […]

Đề tài KH&CN: Nghiên cứu tổng thể vấn đề dân tộc đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ

31-07-2018

Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu tổng thể vấn đề dân tộc đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ Thuộc: – Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ – Mã số: KHCN-TNB.ĐT/14-19/X06 Mục tiêu nhiệm vụ: Mục tiêu tổng quát […]

Trang 1 trên 212
  • 1023962
    Hôm nay : 18
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023962
  • Top