Chuyên mục: GIỚI THIỆU

Quá trình hình thành Chương trình Tây Nam Bộ

10-10-2017

Nhận thấy được sự cần thiết phải xây dựng chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, năm 2012 Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Xã […]

Cơ cấu tổ chức quản lý Chương trình Tây Nam Bộ

10-10-2017

1. BỘ CHỦ TRÌ Đồng chủ trì Chương trình:  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình: – PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH TW Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng […]

Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng chương trình

10-10-2017

Theo Khoản 4 Điều 8 Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động của Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình Tây Nam Bộ): a) Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Chương trình trình hai Bộ chủ trì xem […]

Tổng quan về vùng Tây Nam Bộ

09-10-2017

Vùng đồng bằng sông Cửu Long là một vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi của người dân Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây, có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An (2 tỉnh Long An và Kiến […]

  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top