Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Thông báo tuyển chọn lại cho nhiệm vụ năm 2017 (lĩnh vực khoa học tự nhiên và môi trường)

28-10-2017

Bao gồm:  + Thông báo 06                  + Các biểu mẫu đính kèm Order by Date Tên Đính kèm B1-3-LLTC (49 kB)B1-4-LLCN (94 kB)B1-5-PHNC (46 kB)TB-TUYEN-CHỌN-LẠI (2 MB)B1-1-ĐON (44 kB)B1-2a-TMĐTCN (441 kB)B1-2c-TMDA (562 kB)

Thông báo tuyển chọn đợt 2 năm 2018 (lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và phát triển bền vững)

28-10-2017

Bao gồm:  + Thông báo 07                  + Quyết định danh mục của Vass                  + Các biểu mẫu đính kèm Order by Date Tên Đính kèm B1-1-ĐON (44 kB)B1-2b-TMĐTXH (407 kB)B1-3-LLTC (49 kB)B1-4-LLCN (94 kB)B1-5-PHNC (46 kB)QD VienHanlam (6 MB)Thong […]

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình Tây Nam Bộ 2018 (đợt 1)

17-10-2017

Order by Date Tên Đính kèm TB TUYEN CHON 05 (2 MB)quyet dinh phe duyet danh muc nhiem vu thuoc CTTNB 2018 (5 MB)Các biểu mẫu (4 MB)

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2017 (đợt 2)

10-10-2017

Thực hiện Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ […]

Trang 4 trên 512345
  • 1023962
    Hôm nay : 18
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023962
  • Top