Chuyên mục: THÔNG BÁO – QUY ĐỊNH – BIỂU MẪU

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 2017 (đợt 1)

10-10-2017

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-ĐHQG ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN […]

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2018

10-10-2017

Vui lòng xem trong file đính kèm Tải Thông báo đặt hàng 2018 Tải Phụ lục thông báo đặt hàng 2018

Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển KH&CN cấp quốc gia

10-10-2017

QUYẾT ĐỊNH Số: 950/QĐ-BKHCN về việc Ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia như sau: Phụ lục I: Các biểu mẫu áp dụng cho việc xây dựng […]

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình Tây Nam Bộ

10-10-2017

 ​ THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong kế hoạch năm 2016 Thực hiện Quyết định số […]

Trang 5 trên 512345
  • 1023961
    Hôm nay : 17
    Visit Yesterday : 45
    Tổng : 1023961
  • Top