Thông báo nghiệm thu nhiệm vụ “Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu”

 Tên nhiệm vụ, mã số: 

Tên đề tài: Ứng dụng giải pháp bê tông cốt phi kim nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng ven biển ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Mã số: KHCN-TNB.ĐT/14-19/C08

Thuộc: Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ, mã số: KHCN-TNB/14-19.

– Khác (ghi cụ thể): 

Mục tiêu nhiệm vụ:

  • Mục tiêu tổng quát: 
  • Khảo sát thực nghiệm ứng xử và khả năng chịu lực thực tế của một số cấu kiện cơ bản bê tông cốt sợi hỗn hợp cốt sợi hỗn hợp GFRP (Glass fiber reinforced polymer) và sợi PP (Poly propylene) và so sánh với BTCT.
  • Khảo sát thực nghiệm và đánh giá ảnh hưởng của các tác động xấu của môi trường (nước, độ ẩm, độ mặn, …) lên khả năng chịu lực của các cấu kiện cơ bản bê tông cốt sợi hỗn hợp GFRP và sợi PP theo thời gian (ngắn và dài hạn).
  • Mục tiêu cụ thể 
  • Xây dựng hướng dẫn cơ sở cho công tác thiết kế và thi công cho công trình thủy lợi trong điều kiện khí hậu của khu vực ĐBSCL.
  • Triển khai ứng dụng bê tông cốt sợi hỗn hợp GFRP và sợi PP vào một số hạng mục kết cấu của công trình như đê bao chống sạt lở ven biển, hệ thống kênh tưới tiêu ở khu vực ĐBSCL.

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Hoàng Đức Thảo

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam

Chi tiết vui lòng tải về file đính kèm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *